Acara – Jannie 2017


Acara og Jannies allerførste skridttur udenfor stalden foregik helt fredeligt
Shama og Anika var gode støttepædagoger
5. marts 2017
      


Jannie fortsætter tilridningen af Acara,
da Anika ikke har tiden til både Shama og Acara

De har brugt tiden til at lære hinanden at kende fra jorden
og lære den “farlige” taburet at kende

Disse billeder er fra første gang, Jannie selv sætter sig op på hende og selv får hende til at gå lidt rundt
21. februar 2017
       

       
En glad Jannie og en nysgerrig Acara, der lige skal undersøge Jannies sko